Beutalási rend

Beutalóra nincs szükség: bőrgyógyászati, nőgyógyászati, urológiai, pszichiátriai, addiktológiai, fül-orr-gégészei, szemészeti, sebészeti, traumatológiai szakrendeléseken. A legelső alkalommal beutaló szükséges a tüdőgondozóba, onkológiai gondozóba.
Amennyiben az egyszer már beutalt betegnek ismételten járóbeteg-szakellátásra (kontrollra) van szüksége, nem kell újabb beutaló.
Nem kell beutaló abban az esetben, sem ha a beteg valamely TB ellátásra, szociális juttatás/kedvezmény igénybevételére vonatkozó igazolás/szakvélemény kiállítása végett keres fel szakellátást (pl. szakorvosi igazolás magasabb összegű családi pótlékhoz).

Beutaló szükséges az összes többi szakrendelésre (és a sürgős szükség esetét kivéve a fekvőbeteg-gyógyintézeti befekvéshez is), így azokra a szakrendelésekre is, amelyek ugyan valamely beutaló nélkül is felkereshető szakma szakrendeléséhez tartoznak, de az adott szakrendelés csak külön ráépített szakképesítéssel látható el. Így pl.: a fül-orr-gégészet beutaló nélküli, de az audiológia már nem, urológia beutaló nélküli, de az andrológia már nem, sebészet beutaló nélküli, de a kézsebészet már nem, stb.

Beutaló nélkül labor- és képalkotó-vizsgálat sem végezhető.

A BV orvos és a bentlakásos szociális intézmény, orvosa is beutalhatja a beteget, éppen úgy, mint a háziorvos, míg a TB által nem finanszírozott magánorvosnak csak sürgősségi esetben van – kórházba történő – beutalási jogköre.

Egyetlen beutalónak sincs időbeli érvényessége: sem a vizsgálatra való időpontkérés, sem az azt követő vizsgálatra való jelentkezés vonatkozásában.
MR-re, CT re, PET-CT-re, DEXA- vizsgálatokra csak járó- vagy fekvőbeteg intézet szakorvosa adhat beutalót.

Rehabilitációs ellátásra az illetékes szakorvos, vagy rehabilitációs vagy fizioterápiás szakorvos utalhat be. Gyógyászati ellátásokra (amelynek keretében a gyógyfürdőt, és a 18 év alatti csoportos gyógyúszást értjük) csak reumatológus, fizioterápiás szakorvos, rehabilitációs szakorvos, ortopédus, traumatológus (gyógyúszásra gyermeksebész, ortopédus, rehabilitációs szakorvos vagy javaslatukra a háziorvos) adhat beutalót.

Szanatóriumi ellátásokra a háziorvos tesz beutalási javaslatot a “négyoldalas” beutaló kitöltésével és az illetékes szakellátó hely továbbítja azt a szanatóriumba.

Genetikai tanácsadásra, meddőségi vizsgálatokra nőgyógyász vagy urológus utalhat be. Otthoni szakápolást a háziorvos (akár külön szakorvosi javaslat nélkül is) saját jogon kezdeményezhet; azonban ennek keretében gyógytornát, fizikoterápiát és beszédterápiát (valamint 2008.10.01-től otthoni hospice ellátást is) csak vagy az illetékes szakorvos vagy javaslatára háziorvos rendelhet el.

Az ÁNTSZ által meghatározott körben és területen előírt kötelező tüdőszűrés, valamint a házionos által beutalóval kezdeményezett szűrés térítésmentes. Az üzemorvos kezdeményezésére munkaköri, illetve személyi higiénés alkalmassági vizsgálathoz végzett tüdőszűrés esetén a cégnek (vagy az illető személynek) számla ellenében meg kell fizetnie a vizsgálat térítési díját.

Főszabály szerint a beteget továbbra is bejelentett lakóhelye/tartózkodási helye vagy a háziorvos telephelye szerinti szakrendelőbe vagy kórházba kell utalni. Ettől a beteg kérésére el lehet eltérni, ha a választott területen kívüli eü. szolgáltató a beutaló orvos vagy a beteg számára 48 órán belül írásban jelzi, hogy fogadja a beteget.

Forrás: Háziorvos Továbbképző Szemle / betegjog.blog.hu